About


www.artawe.com


Artawe was set up in 2010 in order to create a better awareness of the arts in Swansea and its immediate surrounding areas

Our aims are:
  • to create an online resource to link our creative community to develop creative partnerships
  • to support and encourage existing initiatives and assist (where relevant) in their further development
  • to encourage and create an awareness of the diversity of cultural practice in Swansea
Artawe is run on a voluntary basis for the people of Swansea.


Amdano Ni:

Dechreuodd Artawe yn 2010 er mwyn creu canllaw gyflawn i pob fath o gelf tu fewn i Ddinas a Sir Abertawe.

Ein pwrpas yw:
  • i creu canolfan adnoddau ar-lein i ddarparu cysylltiad rhwng ein cymdeithasau creadigol;
  • i datblygu partneriaeth creadigol;
  • i annog a chefnogi mentrau presennol a helpu eu ddatblygu (lle'n bosib),
  • i codi ymwybyddiaeth o'r amrywiaeth o arferion diwylliannol sy'n bresennol yn Abertawe.

Mae Artawe yn rhedig ar sail gwirfoddol er mwyn helpu pobl Abertawe.